Βιβλιοδετική Αττικής

Επικοινωνία

Βασιλέως Παύλου 220, T.K. 19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ: 210.6025275 – 210.6025412
210.6025413 – 210.6634407
Fax: 210.6025276
E-mail: jmantis@jmantis.gr